Kursöversikt

 • 1

  Introduktion till kursen

  • Välkommen till kursen

  • Viktig information

 • 2

  Modul 1: Social Rädsla (Teori och mål)

  • Vad är social rädsla?

  • Hur kan du övervinna den sociala rädslan?

  • Vad är dina mål? (Målsättning)

  • Check - innan du går vidare

 • 3

  Modul 2: Fixa tänket del 1

  • Dina automatiska tankar (och tolkningar)

  • Tankefällor

  • Quiz: Fixa tänket 1

  • Check - innan du går vidare

 • 4

  Modul 3: Fixa tänket del 2

  • Tänket innan

  • Tänket under

  • Tänket efter

  • Quiz: Fixa tänket 2

 • 5

  Modul 4: Sociala situationer

  • Skapa din hierarki av situationer

  • Bryt isen

  • Acceptera tystnaden (och stunden)

  • Check - innan du går vidare

 • 6

  Modul 5: Fixa snacket

  • Starta och fortsätta konversationer

  • Strukturen i en konversation

 • 7

  Modul 6: Viktiga förhållningssätt

  • Gruppsituationer

  • Närvaro och acceptans

 • 8

  Modul 7: Din handlingsplan

  • Skapa din personliga plan

  • Några sista ord på vägen

  • Din feedback - Skriv en recension

Övervinn din sociala rädsla!

Boka kursen idag för att ta steget mot en friare och tryggare social tillvaro.